Наводнена е школата на известния преподавател по физика, в която се обучават деца от цяла България. Заради наводнението и лошите условия занятията са спрени.

Казанлък