Най-малко 15% от портфейла на държавната Българска банка за развитие ще бъде отделен за зелени проекти. Това обяви изпълнителният директор на кредитната институция Стоян Мавродиев. Той присъства на финансовия форум за Централна и Източна Европа-Евромъни, който се провежда ежегодно във Виена.

Българската банка за развитие ще подкрепя с предимство проекти, които са свързани с намаляване на въглеродния отпечатък на индустрията, намаляването на използването на въглища, възобновяемата енергия и иновациите в сферата на зелените технологии.

Стоян Мавродиев, изп. директор на Българска банка за развитие: Дългосрочно независимо дали го осъзнаваме или не, това ще бъде бъдещето на Европа и на света в следващите поне 10-15 години. Това ще бъде приоритетна тема.

Като основно предизвикателство банкерът отчита готовността на бизнеса да подготвя проекти именно в сферата на зелените индустрии.

Стоян Мавродиев: И доколкото в Западна Европа има добри проекти както при производство на батерии за електромобили, инвестиции във възобновяеми източници и чиста енергия, в България ние сме доста по-назад в това отношение. Тоест, предизвикателството е в бизнеса да подготвя банкируеми проекти, които ние ще имаме готовност да подкрепим.

Одобрението на такива проекти ще се извършва без посредник, а директно с кандидатстване пред банката.

Илия Лингорски, гл. икономист на Българска банка за развитие: Необходими са иновациите, които идват от дигиталния сектор, иновациите, свързани със земеделие, и основно тези идеи идват от групата на предприятия, които са в сферата на малките и средни предприятия. Тук е много интересна ролята на европейските банки за развитие, които знаем какви са приоритетите и амбициите на европейските органи чрез европейската инвестиционна банка.

Европейската инвестиционна банка е обявила, че ще отдели 1 трилион евро като инвестиционен портфейл за инвестиции, насочени в зелената политика.