Незаконно сметище се е образувало в района на варненското село Тополи. Вече трети месец всевъзможни отпадъци засипват черния път, който води към бившия Домостроителен комбинат и правят придвижването на хората до там невъзможно.

Тополи, Варна