Националният осигурителен институт (НОИ) ще изпраща съобщения до мобилните устройства на клиентите си, за да ги информира за изплатени парични обезщетения за временна неработоспособност, майчинство или при осиновяване на дете по електронен път само след заявка през интернет страницата на институцията, съобщиха от института.

От 12 август 2019 г. осигурените лица, които желаят да получават чрез SMS или по електронна поща информация за преведените им суми, е необходимо да заявят това чрез електронната услуга „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“.

Тя е достъпна след въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и се намира в рубрика Е-услуги/Справки/По ЕГН и ПИК на НОИ/Справки за парични обезщетения и помощи.

Междувременно социалният министър Бисер Петков съобщи, че средната работна заплата за първото тримесечие тази година е 1208 лв. Той добави още, че все още има голямо неравенство при доходите на хората в различните райони на страната, както и че работещите бедни са между 600 хил. и 800 хил. души.

Петков допълни, че за следващата година е заложено минималната работна заплата да се увеличи с 50 лв. и да стане 610 лв.