Историческият музей в Благоевград посреща хората по нов, цветен и интерактивен начин с нова географска карта на България. Тя е релефна и е изградена пред входа на музея, където всеки може да я разгледа и да открие родното си място или просто да види България от птичи поглед.

Благоевград

Релефната карта е дълга 6 метра и 4 метра широка. Тя ще помогне на децата да учат по-лесно уроците си по география и история.От музея вече са измислили и занимателни игри върху картата за най-любознателните си посетители.

Д-р Кирил Алексиев, директор на РИМ- Благоевград:Децата например да отбелязват исторически забележителности, географски забележителности, природни обекти, градовете на България и по този начин те да научават много нови факти и да опознаят Родината, разбира се.
Екатерина Славчева, родител: Мисля че е добра идея, защото е по-лесно да се ориентират по картини, както се вижда тук има и височини, ще разпознаят високите планини, както и реките.

На картата умишлено не са изписани имената на градовете, реките и планините.

Д-р Кирил Алексиев, директор на РИМ- Благоевград: Основната идея, която имаме, е местата на градовете да бъдат обозначени обаче да не бъдат надписвани, за да могат децата издирвайки на хартиена карта да си намерят сами мястото, което търсят и да кажем на Благоевград с едно знаме да отбележат съответния град и по този начин могат да се провеждат и опознавателни състезания между тях.

Заради интереса, който предизвиква сред посетителите релефната карта, от музея вече обмислят създаването и на друга такава, този път на Европа.