Нови мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК-решения. Здравното министерство предлага в тях да се вписва кодът по международната класификация на болестите. Чрез него може да се проследи кога е поставена диагнозата и какви изледвания са правени.

Кодът по международната класификация на болестите се вписва във всички медицински документи. Предвижда се да стане задължителен и за решенията на ТЕЛК.

Д-р Цветолюба Генкова - началник на отдел в Дирекция "Медицински дейности", МЗ: Може да се проследява това лице с тази диагноза какви изследвания е имало във времето, как е доказано, че това заболяване съществува при това лице.

За да използват кода, ТЕЛК и НЕЛК ще имат връзка със системата на Здравната каса. Предвижда се и промяна в правилата за определяне на степен на увреждане при хора с множество заболявания. Сега те се отчитат само, ако водещото е 80, а съпътстващите 50%

Д-р Цветолюба Генкова - началник на отдел в Дирекция "Медицински дейности", МЗ: Сега всъщност, този праг се сваля на 50%.

Така ако човек има повече от 2 заболявания, които носят над 50%, към водещото ще се добавят 20% от сбора на съпътстващите заболявания.

Д-р Цветолюба Генкова - началник на отдел в Дирекция "Медицински дейности", МЗ: Една не малка част от хората, които имат повече от едно увреждане ще получат по-голям размер на социална придобивка.
Весела Одаджиева - НГИ "Системата ни убива всички": Няма да реши въпроса на много от хората с множествени увреждания, които нямат две заболявания с 50 и над 50%. Тук спадат хората с аутизъм, със Синдром на Даун.
Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България: Със сигурност ще има потърпевши. Те ще бъдат много по-малко.

Ако промените се приемат, хората, които се чувстват ощетени от сегашните правила, ще могат да се явят на ТЕЛК по новите.

Предлагат промени в наредбата за ТЕЛК

Предлагат промени в наредбата за ТЕЛК

Промени в наредбата за медицинската експертиза. Здравното министерство предлага нови правила за изчисляване на процент намалена работоспособност.