Няма опасност от воден апокалипсис в България, обяви регионалният министър Петя Аврамова. Всички язовири за питейно-битово водоснабдяване у нас имат вода за следващите между 10 и 30 месеца. Воден режим, обаче, може да бъде въведен в населени места в Софийска област.

Водна криза няма и няма да има. Държавата следи всички 10 комплексни язовира за питейно-битово водоснабдяване ежедневно, обяви регионалният министър Петя Аврамова.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: Воден апокалипсис в България не се задава. Разбирам, че вероятно БСП се готви за дебатите в парламента, вероятно се подгрява за тези дебати, но смятам, че е некоректно това да става чрез заиграване със страха на хората от липсата на питейна вода.

Много точно се определя колко вода от кои язовири за какви нужди да се използва: за питейно-битово водоснабдяване, за индустриални и промишлени цели и за екологични цели.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Там, където има проблеми (под "проблеми" не трябва да спекулираме), там, където има намалени водни количества, виждаме в най-лошия случай - язовир "Бебреш" или "Асеновец" до Сливен, ще стигнат за поне 3,5-4 месеца, тоест до пролетното снеготопене и пролетните дъждове.

Въпреки мерките - заради замръзвания - режим на водата най-вероятно ще е необходим в някои области.

Николай Нанков, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Това обикновено са язовирите в Габровско и Ловешко с по няколко жители население или със замръзнали водоизточници, малки по дебит такива, там ще се въвежда периодично, разбира се, режими съгласно графици, подавани от ВиК операторите и разрешавани от съответните местни власти, тоест кметовете на тези общини.

В план е мащабна реформа на ВиК-сектора, тъй като заради запазване на социалната поносимост на цената на водата, липсват средства за ремонти и рехабилитация.

Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството: ВиК дружествата изпитват огромни затруднения да събират своите вземания, като от битовия сектор в рамките на държавата те са около 80 млн.

За адекватно поддържане на ВиК сектора са необходими 12 млрд. лв, а в момента - чрез европейски и национални средства - държавата събира едва 4-5 милиарда.