Община Дупница търси помощ от държавата, за да бъде решен проблемът с извозването на битовите отпадъци. От кметството са получили отрицателни отговори от всички общини, до които са изпратили писма с искане да приемат отпадъците след 1 януари следващата година, когато сметището в Дупница трябва да бъде закрито.

Дупница

И шестте общини са отказали въпреки че беше предложено общината, която приеме боклука да може след това да депонира същото количество в Центъра за преработка на отпадъци в Дупница, когато той бъде завършен. Заради кризисната ситуация, от общината са изпратили писмо до Министерството на околната среда и водите. Ако до края на тази година не бъдат закрити всички стари общински сметища в страната се очаква Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България.