Община Дупница назначава полска охрана по селата. Двайсетина охранители ще пазят земеделската продукция от посегателства през активния сезон. Сериозно ще се наказват и фермерите, чиито животните увреждат чужди имоти. Животните ще бъдат задържани в специален обект, а собствениците ще могат да ги вземат обратно само ако са платили глобата от 250 лева.

Дупница

Димитър Апостолов за четвърта поредна година охранява нивите в землището на село Яхиново, което е и най-голямото в община Дупница. Всеки ден обикаля засятите с царевица, жито и слънчоглед поля, за да пази реколтата от кражби и безстопанствено пуснати животни.

Димитър Апостолов, полски пазач: Оплаквания има - на кой кило-две обрали домати, пипер. Най-често примерно да кажеме хората пасат овце, кози, крави и влезне на некой, малко направи пакост.
- Един случай имам такъв - вечерта с жена ми говорим да идем да съберем градината, кромид имаше. Отидехме да видим какво е и нещо стана късно и викаме айде утре сутринта. На другата сутрин отиваме - всичко извадено. Преварили са ни...
Скоклева, кмет на село Яхиново: Когато започне жътвата, когато има опасност от пожари, те са на своя пост. За тях няма работно време, от сутрин до вечер по всяко време.

По един полски пазач е назначен във всяко село в общината. Пазачите ще работят до есента и ще получават минимална заплата.