В Община Вълчи дол Общностен център помага на деца с увреждания и уязвими семейства. Той е създаден преди година и половина по проект с европейско финансиране. За този период от време специалистите са успели да помогнат на 35 деца с увреждания и на още 210 деца чрез семейно консултиране.

Варна

В Общностния център във Вълчи дол помощ търсят и намират мнозина, чиито деца са със специални потребности. Сред тях е Галина Стоянова. Две от децата ѝ посещават центъра, откакто е отворил врати. Синът ѝ Симеон е на 16 години и е с детска церебрална парализа, а 7-годишната Димитричка е с малформация на ходилата. Дълги години трудности съпътстват всекидневието на Галина и децата ѝ.

Галина Стоянова
“Те дадоха на детето ми все едно крака и страшно много им благодаря, ако не беше Общностният център, аз никога нямаше да имам количка, детето ми да има обуща, да имаме такова внимание да ни обърнат.”

Общностният център е и единственото място в общината, където помагат на деца с увреждания до 7-годишна възраст.

Минка Радулова - директор на Общностния център във Вълчи дол: “Работим с децата основно логопедът, психологът, педиатърът в зависимост от техните нужди.”

Освен с деца с увреждания и специални потребности, екипът работи и с близо 180 семейства в риск.

Минка Радулова - директор на Общностния център във Вълчи дол: “Тук предимно работим на терен. Екипът е мобилен, посещаваме всяко село, като правим и домашни посещения, и групови срещи с родителите.”

Специалистите оказват и педагогическа подкрепа на деца с увреждания, за да могат по-лесно да се социализират в училище. Центърът осигурява работа на 11 души. 10 от тях са жители на общината. След приключване на проекта в края на август, социалният център ще продължи да работи с делегирани средства от държавата.