Във Върховния административен съд в края на работния ден вчера е постъпила жалба срещу решение на ЦИК от 22 април 2019 г., с което е определен изпълнител чрез състезателна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за машинно електронно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства по секционните избирателни комисии в страната”.

Жалбоподател е "Българските машини за гласуване" ЕООД. Фирмата е била отстранена от състезателната процедура. Делото е насрочено за 30 април 2019 г. от 10:00 часа.