31 проекта ще получат общо над 8 млн. евро по втората покана на трансграничната програма INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г., съобщиха от регионалното министерство.

Средствата са за инициативи за създаване на устойчив туризъм, подпомагане на младежите и грижи за околната среда.

Министър Петя Аврамова и министърът за европейска интеграция на Сърбия Ядранка Йоксимович връчиха днес 20 от договорите на бенефициентите на субсидията. В следващите дни се очаква да бъдат подписани и останалите.

235 проекта кандидатстваха по втората покана на програмата, която е с бюджет от над 12 млн. евро. Одобрени от тях са 31 един. 14 проекта ще финисират проекти за устойчив туризъм на стойност от 3,5 млн. евро, осем - ще подпомагат младежите, 9 са за мерки, свързани с управление на риска и опазване на околната среда, други девет са свързани с инвестиции.

До момента по програмата са приключили 33 проекта, а останалите шест от първото набиране на проекти, ще бъдат завършени до края на година.

Бюджетът на програма INTERREG-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. е 34,1 млн. евро.