Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж" преразпредели 108 млн. лв. в приоритетни сфери - здравеопазване, образование, пътна инфраструктура и енергийна ефективност. Как ще се използват средствата за образование - вижте в репортажа на Вера Александрова.