Проверки на стационарно монтираните съдове за съхранение на течен кислород, работещи под налягане, правят от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. С такива съдове са оборудвани повечето големи болнични заведение в страната. След взрива в Пирогов остава въпросът какво е състоянието им и каква опасност представляват те.

Вижте повече в прякото включване на Боряна Черганова от Метрологичната агенция.