Около сто сензори, инсталирани в Лондон от януари, показват опасно високи равнища на замърсяване на въздуха, обявиха градските власти и благотворителната организация, осъществяваща проекта.

Завишения от нормите се наблюдават при около 40% от наблюдаваните райони.

Замърсяването на въздуха е невидим убиец, който проектът иска да освети с цел натиск върху политиците.

В сътрудничество с Гугъл се изработва интерактивна онлайн карта на състоянието на въздуха в британската столица. Измерванията показват значителни разлики между близки райони и малки разлики през дните са седмицата и през деня и нощта.

В проекта участват и 250 деца и 33-ма учители.