Държавата ще продължи да отпуска финансова помощ за дневни и квартирни разходи за лечение на деца в чужбина. След закриването на Фонда за лечение на деца в чужбина и поемането на тези функции от Здравната каса, кабинетът актуализира механизма за подпомагане на деца, одобрени за лечение в чужбина и родителите им.