Мраморна плоча с надпис от края на ІІ век след Христа откриха археолози по време на разкопки на Римския форум в Пловдив. Надписът представлява краят на императорско писмо. В него се съобщава, че Филипопол е подкрепил един от кандидатите за император и след като конкурентът му спечелил, е трябвало да изкупи вината си чрез глоба.

Ценният надпис е открит на мраморна плоча, на която са запазени едва осем реда. Липсва името на императора, но според изследователи на античността най- вероятно става дума за Септимий Север, който побеждава в борбата за императорския престол другият кандидат, подкрепен от Филипопол.

Николай Шаранков- епиграф: За градовете, които са се объркали на чия страна да застанат, се очаквали най- тежки наказания. Императорът обаче е проявил благосклонност като ги е наказал само с парични глоби.

Надписът гласи, че глобата за Филипопол трябва да бъде изплатена от един от видните му граждани, който и преди е спасявал града от тежки ситуации.

Николай Шаранков- епиграф: За съжаление неговото име не се е запазило.

Не е ясно и какъв е размерът на глобата.

Николай Шаранков- епиграф: По аналогия с други градове, бихме могли да предположим, че е около 700 000 денария.

Надписът е открит на територията на частния имот, който община Пловдив закупи и археолози проучват вече втори месец.

Мая Мартинова - археолог: Над 20 надписа сме открили, от тях четири са постаменти на императорски статуи.

За разкопките в най-представителната част на Римския форум общинският съвет гласува 45 000 лева.