Остров „Св. Иван" до Созопол продължава да изненадва археолозите. Девет години след като в основите на древния манастир „Св.Йоан" бяха открити мощите на светеца, преди дни екипът на проф. Казимир Попконстантинов намери аязмото на светата обител, което се оказа близо до манастирският храм от 5 век.

По предварителни данни обемът на това древно водохранилище е повече от 60 кубически метра, а постоянният приток на изворна вода не е спирал повече от 1500 години.

Проф. Казимир Попконстантинов: "Това е, бих го нарекъл епохално откритие не заради друго, а заради това, че все още има вода, 9 както е в самото начало."

Вътре аязмото е оформено по същия начин с арки, както отвън. В източната му част има преливник. Почти във всички крепости в България има такива съоръжения, казва проф. Попконстонтинов

Проф. Казимир Попконстантинов: "Но по този начин изградено и съхранено в продължение на 1500 години ние нямаме."

За да бъде запазен древният манастир „Св.Йоан" за националната и световна култура, са необходими средства за консервация.

Димитър Недев - директор на АМ Созопол: "Считам, че е време созополската общественост, Министерството на кутурата да предприеме спешни мерки за опазване и бъдеща социализация на тази светиня."

Ако следващото лято обектът бъде финансиран от Министерството на културата, предстои да бъде направен сондаж, който да установи дали аязмото стъпва върху по-ранно съоръжение.