Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравето, които забраняват пушенето на наргиле на закрити обществени места, както предлагането и продажбата му на деца. Вносители на законопроекта са народни представители от „Обединени патриоти“.

Новите текстове имат за цел опазване на здравето на хората и в частност това на децата и подрастващите.

Редом с цигарите и алкохола, промените налагат забрана и за продажбата на деца на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн.

Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката също подкрепят промените и ги определиха като необходими и навременни.

Според проучване на Световната здравна организация България се нарежда на пето място по пушене на наргиле от подрастващи. Също така се посочва, че поради ниската здравна култура, много хора си мислят, че когато употребяват подобно изделие, това е по-безвредно от тютюнопушенето.

Гледат на първо четене забраната за пушене на наргиле на закрито

Гледат на първо четене забраната за пушене на наргиле на закрито

Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за здравето, с които се въвежда забрана за пушене на наргиле на закрито.