Три неизвестни досега стихотворения на великия Никола Вапцаров и едно негово есе, писани на ръка, бяха открити при почистване в сградата на бившата дирекция на полицията в София.

Повече за любопитната находка разказа нашият репортер Тереза Ставрева в пряко включване от музея на Вапцаров в столицата.

Мая Вапцарова, племенничка на Никола Вапцаров: Аз много дълго време работих в архива в Търново. Той е доста богат - там са военните дела, от Балканската война, намерих за дядо ми Йонко интересни неща... Въпросът за Вапцаров е, че в това дело 509 личат трите компонента, които той вкарва в своята поезия: земята (влакът), морето (вълнуващият се народ) и третото е Божурище. Никой не знаеше досега, че той е облитал самолети.

Тя каза, че с литературния историк Катя Зографова са намерили още стихотворения, които разчитат. Племенничката на Вапцаров прочете текст от новооткритите, който, по думите ѝ, присъства и в други творби на поета.

Катя Зографова, литературен историк: Това е едно силно, зряло стихотворение, което очевидно е от последния период на Вапцаров - 41-42 г. Така е работил Вапцаров, той е създавал много варианти, много старателно е създавал своите произведения.
Що се отнася до това есе, аз мисля, че то също е част от този зрял период на Вапцаров.

На 7 декември, на 110-ата годишнина от рождението на Никола Вапцаров, в неговата къща-музей в София ще бъде открита специална изложба, посветена на живота му.