Проект за ограмотяване на хора, навършили 16 години, дава възможност на хиляди хора да завършат различни степени на образование и да се реализират на пазара на труда. Програмата „Нов шанс за успех" и постиженията и бяха представени на национална научно-практическа конференция в Пловдив. Организатори на форума бяха Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" и Министерството на образованието и науката.

В предходния период на проекта „Нов шанс за успех" са били ограмотени над 16 000 души. Сега се очаква техния брой да се увеличи с още 4000.

Евгения Костадинова - ръководител на проекта „Нов шанс за успех": Имаме една устойчивост, около 80 процента от включените успяват да положат всичките си изпити и да получат документа.

Родители, които имат пропуски в българските езикови умения могат да ги запълнят с участие в иновативна образователна програма. „Утринна приказка" е практика разработена за деца от начална група в градините, която помага за адаптацията, но включва и възрастните. Четенето на децата е основен начин за комуникация.

Доц. Емил Бузов - директор на Педагогически колеж - Плевен: Там, където възрастните не могат да четат, те се използват като сътрудници, всъщност те взимат участие в драматизацията и се опитват по един или друг начин да участват в процеса.

Три детски градини в Пловдив се присъединяват към проекта „Утринна приказка" през настоящата учебна година. Освен под тепетата Министерството на образованието и науката разширява обхвата на програмата в още 5 области на страната.