Сдружение „Бизнесът за Пловдив“ възстановява една от най- красивите възрожденски къщи в Стария град. Тя е на известния общественик Иван Черноземски и е паметник на културата от местно значение. Сградата в момента е седалище на бизнесдружението, което до момента е вложило 350 000 лв за реставрацията.

Пловдив

Възрожденската къща е строена през 1865 г. Според специалисти на архитектурното наследство на Стария Пловдив неин собственик е бил видният общественик Иван Черноземски. Името му се свързва с електрификацията на града в началото на миналия век. За първи път реставратори влизат в сградата през 1972 година.

Елена Кривошиева, реставратор: Намират стенописи, които са доста впечатляващи. Това е един от тези стенописи. Около 70 процента от пейзажа е бил запазен.

Повече от 30 години по- късно сдружение „Бизнесът за Пловдив“ решава да вдъхне нов живот на пленителната къща и влага в ремонта 350 000 лв.

Александър Стайков, изпълнителен директор на сдружение „Бизнесът за Пловдив“: Това е една от перлите на Стария град, която в крайна сметка ще остане за поколенията на Пловдив, още повече, че ние имаме амбицията да превърнем къщата в притегателен културен център.

Вторият етаж на сградата е напълно реставриран, в момента екипи работят по първия.

Елена Кривошиева, реставратор: Вторият етаж е по- богат като пространство, за съжаление не бяха намерени много оригинали там и затова се направи проект, типичен за възрожденските къщи.

Едни от най- колоритните акценти в къщата са типичните за възрожденския стил алафранги, които тук са много добре запазени.

Елена Кривошиева, реставратор: Изписани в пейзажи, вероятно където собствениците са пътували по света и са искали да имат някакъв пейзаж от дадена местност или град.

Интересен е и хамамът в двора на къщата, който е построен в началото на XIX век.

Атанас Гаргов, реставратор: Тук се намираме в една от малкото реставрирани бани на територията на Стария град. Такива индивидуални турски хамами има десетина запазени.

Възрожденският дом отскоро е и дом на сдружение „Бизнесът за Пловдив“, в което членуват 35 от най-големите компании в Града под тепетата. Затова и от сдружението са готови да инвестират до пълната реставрация на сградата.

Александър Стайков, изпълнителен директор на сдружение „Бизнесът за Пловдив“: Тук не става въпрос за сумата, по- скоро е въпрос на чест, дълг и родолюбие.

От сдружението подготвят и луксозен албум с цялата история на къщата на Иван Черноземски.