По-високи данъци и такси предлага новото ръководство на община Пловдив. Причината - завареното недобро финансово състояние. Вдигат се такса смет за физическите лица, както и данъкът за прехвърляне на имот. Намаление ще има само за данъка върху екологичните автомобили.

Пловдив

Предложението е такса битови отпадъци да се увеличи от 1,5 на 1,8 промила, което е средно с 1 лев и 20 стотинки на имот за месец. Това се налага заради нов договор, сключен в последните дни на предишното ръководство на общината, с фирмата, която се грижи за боклука на Пловдив. Непроменена обаче остава такса смет за юридическите лица, както и данък сгради за всички пловдивчани. Увеличава се данъкът за прехвърляне на недвижими имоти.

Илия Кирчев, зам.кмет на Пловдив: Там промяната е от 2.5 на 3 процента от по-високото между данъчната и реалната оценка на транзакцията.

Предвижда се намаляване на данъка на автомобили, които имат категории Евро 5 и 6.

Здравко Димитров, кмет на Пловдив: Поощряваме по този начин тези, които карат по-нови коли, тези с по-старите коли, те замърсяват най-много въздуха.

Заради неизгодни договори или такива, сключени без осигурено финансиране, в момента в общината тече одиторска проверка.

"Замразяват се заплатите на общинските служители, планира се оптимизиране на структурите на общинските фирми", обяви новия кмет Здравко Димитров.