Близо 3 километра от градската водопроводна мрежа в Петрич ще бъдат подменени. Средствата за това, около 400 хиляди лева, са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Петрич

Това е първото спечелено външно финансиране за града след решението Общинското дружество да стане член на Асоциацията по ВиК в Благоевградска област. В скоро време се очаква финансиране и по проект за подмяна на етернитовия довеждащ водопровод от местността „Каптажите” до град Петрич и изграждане на допълнителен резервоар, с който да бъде захранена най-високата зона в града. В нея има проблеми с водоснабдяването при намаляване на дебита, съобщават от Общинската администрация. С тези два проекта се очаква да бъдат решени проблемите с водоснабдяването на града, тъй като голяма част от вътрешноградската мрежа е амортизирана, аварира постоянно и води до загуба на питейна вода.