25 български града се включиха в инициативата "Поход за свобода". Кампанията е част от борбата с трафика на хора. По данни на Европол, България продължава да е сред основните страни, от които има жертви на трафик в Европа.

Робството на 21-и век. Така наричат трафика на хора - проблем, задълбочаващ се все повече. Само в Пловдив през миналата година жертвите са 26, от които 24 жени.

Таня Иванова, секретар на Пловдивската комисия за борба с трафика на хора: Истината е, че много хора са експлоатирани. В световен мащаб са над 40 милиона, под различна форма - сексуална, трудова, продажба на новородени. Има такива случаи също много напоследък.

Изключително популярните социални мрежи се оказват средство за лесно и бързо привличане на нови жертви. Сред последните попаднали в капана уж на любовта, а всъщност на принудителната проституция, е млада пловдивчанка.

Таня Иванова, секретар на Пловдивската комисия за борба с трафика на хора: Запознава се с млад мъж в социалната мрежа Фейсбук. Там си контактуват определен период от време. Сключват граждански брак. Заминават за Федерална република Германия, след което тя е принудена да предлага сексуални услуги.

За да не се повтарят случаи като този, е нужно обществото да се информира и да не подминава с лека ръка темата за трафика на хора, категорични от Българския червен кръст.

Мария Нешева, специалист "Младежки дейности" в БЧК - Пловдив: До голяма степен хората неглижират проблема. Смятат, че това на тях не може да се случи - особено младите хора, които търсят нови перспективи, възможност за по-бърза реализация, по-бърза печалба.

"Поход за свобода" е глобална инициатива, привличаща съпричастност в 50 държави по света. Каузата подкрепиха и над сто ученици от осем пловдивски училища.