Икономическа полиция влезе на проверка във Втори състав на ТЕЛК- Благоевград. Причината - подадени сигнали от пациенти срещу комисията, във връзка с решения за процента на тяхната инвалидност.

Благоевград

В момента в Благоевград функционират два състава на ТЕЛК. По първоначална информация се проверяват няколко експертни решения на една от комисиите.

Подадените възражения не са единични случаи. Все по-често жалби се подават до НЕЛК.

Според данни, изнесени от национално-представителните организации на хора с увреждания, всеки пети пациент е с намален процент инвалидност, заради новите правила, по които работят комисиите.

По новата наредба, която влезе в сила преди около година, при освидетелстването се взема предвид само основното заболяване на пациента.

Нови мерки срещу фалшивите решения от ТЕЛК

Нови мерки срещу фалшивите решения от ТЕЛК

Нови мерки срещу издаването на фалшиви ТЕЛК-решения. Здравното министерство предлага в тях да се вписва кодът по международната класификация на болест...