Десетки туристи посреща ежедневно Посетителският информационен център в Самоков. Центърът е към Национален парк „Рила” и е изграден преди повече от година с европейски средства. В него любителите на планината могат да получат информация за природните забележителности, защитените територии и туристическите маршрути в тази част на Рила.

Самоков

Много туристи след пристигането си в Самоков се отбиват в Посетителския център, за да научат повече за флората и фауната в Националния парк.

Александър Терзийски - експерт в Посетителски информацонен център – Самоков:” Тук сме изложили част от биоразнообразието в Рила планина - трите иглики, които се срещат: рилската иглика, която расте единствено само в Рила, брашнестата иглика и лечебната иглика.”

Любителите на планината получават информация също за местата за отдих и правилата за поведение в защитената територия, за интересни екопътеки и маршрути. На най-голям интерес в тази част на планината се радва екопътека „Бели Искър”.

Димитър Димитров – експерт към Посетителски информационен център – Самоков:” Също така ботаническият маршрут на Яворова поляна-също има голям интерес, хижа „Мальовица”, връх Мальовица, хижа „Мусала”, връх "Мусала.”

Освен от столицата, която е наблизо, тук идват и много български туристи, отседнали в близките курортни комплекси. Центърът посещават и доста чужденци.

Димитър Димитров: „Туристи идват от цяла Европа, но най-често туристите, които идват са от Англия.- Какво за тях е най-интересно тук в този район? - Ами самата планина, самата природа, която е уникална, самите реки с чистата вода, езерата, които имаме.”
Експертите от Посетителския център работят и с ученици от различни възрастови групи по екологични образователни програми. По думите им от месец май потокът от туристи е ежедневен