172 милиона лева са предвидени за почистване и озеленяване на София през следващата година. План-сметката за тези дейности беше одобрена от Столичния общински съвет днес.

София

Тя предвижда двойно повече средства за поддържане на междублоковите пространства в сравнение с 2016-а, като към районните кметства ще бъдат създадени специализирани звена, които да се грижат за тях.

Общинските съветници решиха още, че такса "смет" остава без промяна и няма да бъде увеличавана. За догодина се предвиждат повече средства за почистването на града и по-малко средства за сметосъбирането и обработката на отпадъците.