Наблюдава се рязко увеличаване на броя на засегнатите IP адреси в българското пространство като до края на август тази година те са над 2 милиона и 300 000 при едва около 300 000 за същия период на миналата година. Това отчетоха от Държавната агенция "Електронно управление".

Вицепремиерът Марияна Николова предлага увеличение на наказанията за киберпрестъпленията в Наказателния кодекс.

Марияна Николова - заместник-министър председател по икономическата и демографската политика: Минимални са изискванията в момента според мен на съставите от Наказателния кодекс, така че аз предлагам разпоредби от 5 до 15 години.

Съветът за киберсигурност ще прецени какви законодателни промени да се предложат във връзка с изтичането на данни от НАП.

Марияна Николова - заместник-министър председател по икономическата и демографската политика: На Съвета за киберсигурност, на който съм председател, ще бъде представен и доклад, който излиза по отношение на проблематиката, която се случи в НАП. Там ще бъдат разгледани конкретни мерки от самия съвет.

От екипа за нарушения "в" и "от" българското Интернет пространство са регистрирани 2 851 сигнала от август 2018 до юли 2019 година.

Атанас Темелков - председател на Държавна агенция "Електронно управление": Глобалната картина в България е 34% завишение на случаите с инциденти по отношение на раждани и информационна сигурност и около 33% за тези, които са със значително въздействие. Така или иначе статистиката показва, че спрямо миналата година има едно сериозно нарастване.

Най-голямото е нарастването в броя на засегнатите IP адреси - това са обикновено персонални работни станции, домашни компютри и мобилни телефони.