Предложения за "Събитие на седмицата" - 3-9 септември: