Възможностите на 5G технологията бяха представени за първи път в България.

Високата скорост на мрежата бе тествана чрез спидометър, който отчете над 2 гигабайта в секунда - 10 пъти по- висока от възможностите на сега същестуваващата у нас 4G мобилна мрежа.

Чрез експeримент с виртуална реалност бе представено видеосъдържание с ултрависока резолюция без никакво забавяне на сигнала.

Експеримент с индустриални роботи, балансиращи топки върху равна повърхност, онагледи практически нищожното закъснение от 1 милисекунда на сигнала, което може да постигне само 5G технологията.

Прогнозите са стандартът да стане факт още през тази година, а към 2021 г. може да се очакват и първите 5G мрежи.