Водна криза и в Северна Македония. Езерото, което се превърна в символ на края на спора между Атина и Скопие за името на Македония, пресъхва с бързи темпове. Тази година водите на Преспа са намалели драстично. Природозащитници предупреждават за опасност от екологична катастрофа.

Сушата започва да прекроява пейзажите край Преспа. Езеро, оставило през вековете траен отпечатък в историята на Балканите.

Водите му влизат в границите на три държави - Северна Македония, Гърция и Албания. Определяно е като "воден рай". В него се срещат 23 вида риби. Районът е убежище за 260 вида птици, а растителните видове са над 1 300. Опасенията на местните жители са, че с отдръпването на водите, ще се отдръпнат и туристите.

За да се овладее пресъхването на Преспaнското езеро, екологични организации призовават за общи спешни действия на регионално ниво - между трите страни, които си поделят езерото.