Прокуратурата също проверява шума по Черноморието

От Върховната административна прокуратура заявиха, че са открили нарушения, свързани с разрешителните за озвучаване на открито. Конкретните случаи, разкрити до момента се отнасят за общините Шабла, Каварна, Варна, Несебър. Законът за защита от шума в околната среда не допуска озвучаването на открити площи на заведения след 23 часа. Въпреки това, някои общини са издали наредби, в които разрешават да се вдига шум до по-късно. Проверките на прокуратурата продължават.

от БНТ
преди 3 години (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Прокуратурата също проверява шума по Черноморието

От Върховната административна прокуратура е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите нормативни актове, приети от общинските съвети и посветени на опазване на обществения ред, на провеждане на търговската дейност и т. н.

Според Закона за защита от шума в околната среда не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.

При дейността на ВАП първоначално са изследвани наредбите, действащи на териториите на общините от Черноморското крайбрежие.

При това проучване на подзаконовите актове в редакциите, публикувани на съответните интернет-страници, са установени разрешения, с които е въведен различен /по-късен/ час, до който е разрешено озвучаването.

Намерени са и разрешения, в които часовият диапазон на забраната е диференциран според местонахождението на заведенията за хранене и развлечения с въвеждане на по-ранен час за жилищни зони и на по-късен за курортите, каквото разграничение законодателят не прави.

Конкретните случаи, разкрити до момента касаят териториите на общини Шабла, Каварна, Варна, Несебър и с тях са ангажирани компетентните окръжни прокуратури.

Ефектът от проверката се открива в мерки, насочени към отстраняване на незаконосъобразните разрешения с цел спазване на целта на Закона за защита от шума в околната среда за създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум.

Проверката на ВАП продължава.

Топ 24
Най-четени