Районната прокуратура в Пловдив започна разследване на обстоятелствата, довели до големия пожар в депото за отпадъци край село Шишманци. Проверката е възложена на отдел „Икономическа полиция“. В едномесечен срок разследващите ще трябва да установят извършено ли е престъпление, което да е причинило вредни последици за околната среда.

Шишманци, Раковски

Анализът от замерването на чистота на въздуха от мобилната лаборатория на екоинспекцията показаха, че има минимално завишаване на показателите на фини прахови частици в района.

Пожарът в депото в Шишманци вече е почти напълно потушен. За утре обаче е насрочен нов протест срещу дейността на завода за преработка на отпадъци.

Успокоява се обстановката след големия пожар в Шишманци

Успокоява се обстановката след големия пожар в Шишманци

Намалява димът над завода за битови отпадъци край село Шишманци. Сметището продължава да тлее, но все по-слабо. Надеждите на пожарникарите са скоро по...