Първото начално православно училище отвори врати днес в Ловеч. То се нарича "Свети Седмочисленици". Тази учебна година в него са записани 7 деца в първи клас и 6 в подготвителна група. Учениците ще получават дипломи, каквито се дават и в останалите училища.

Ловеч

В училището децата ще изучават всички общообразователни предмети, но стремежът на ръководството е учениците да бъдат възпитавани в любов, отговорност, както и в непреходните християнски ценности.

Митрополит Гавриил: Самият дух в училище да бъде високонравствен, християнски. Самите учители, когато преподават, да се чувства уважение и любов към нравствените правила, към нравствените повели на Господ Исус Христос. Това всичко е много важно, което ще помогне на децата да избягват всякаква агресия, всякакви други порочни пътища.

Децата ще имат занимания и по интереси, които включват наука, спорт, изобразително изкуство, музика,

Иванка Борисова, родител: Надяваме се просто наистина да стане един добър човек, достоен българин, да обича родината си и да потръгнат нещата с България.

Според директора на училището, идеята се приема добре от обществото, но това прави и по-отговорна работата на преподавателите.

Иванка Хинкова, директор: Другите отговорности, които са, за мен не са толкова една работа. Те наистина са една мисия, която ние правим, за да се случи за доброто на децата.

Основната част от бюджета на училището ще е от държавната субсидия за всеки ученик. Родителите ще участват със съфинансиране от 50 лева месечно. Ако не достигат средства, те ще се осигуряват от Ловчанската митрополия и от дарители.