Трудови неуредици изкараха спонтанно на протест над 50 работници от завод за кабелно автооборудване в Търговище.

Търговище

Те поискаха среща с ръководството на Инспекцията по труда, което е сигнализирано за нередностите.

„Зенон България" прекратява дейността си в Търговище от началото на април. Работниците са освободени, текат предизвестия, но фирмата им дължи заплати за близо два месеца. Настояват да им бъдат изплатени още годишните отпуски от предишните две години, както и ваучери за храна.

Директорът на ГИТ Галина Градинарова обясни, че ще бъдат издадени предписания и актове на работодателя. След закриването на българо-турската компания "Зенон" ще бъдат освободени около 380 работници.


Галина Градинарова, директор на Инспекция по труда, Търговище: В момента на всички работници, които са били на работа, са връчени предизвестия, че ще бъдат съкратени от 7 април, в момента вие трябва да ходите на работа, за да не бъдете уволнени дисциплинарно. Инспекцията по труда ще даде както предписание , както ще състави актове за забавяне на заплатите ви, но заплатите могат да бъдат изплатени единствено от вашия работодател, другият начин е търсенето им по съдебен ред.