За по-високи санкции за купения и корпоративния вот призова президентът Румен Радев. По негова инициатива в президентската институция се проведе дискусия, на която се обсъдиха проблемите при проведените местни избори.

В дебата участваха представители на Централната избирателна комисия и на отговорните институциите за провеждането и организацията на местния вот, както и анализатори на изборния процес. Президентът Радев постави като сериозен проблем огромния брой недействителни бюлетини за общински съветници - 15,9 на сто. Решението според него е във въвеждането на машинното гласуване.


Румен Радев, президент на Република България: Машинното гласуване при тези условия на недействителни бюлетин и отчитане на резултатите, няма алтернатива. То трябва да се въведе на 100% както е по закон и ще реши редица проблеми с невалидните бюлетини, с протоколите и тяхното попълване, с броенето на гласовете, с обобщаването и отчитането на резултатите. Така че аз очаквам, че ще има един сериозен ефект в тази насока.