Преходно жилище за деца и Наблюдавано жилище за младежи ще бъдат разкрити в Благоевград. В преходното жилище ще бъдат настанени деца от 15 до 18 годишна възраст, а в наблюдаваното - младежи между 18 и 21 години.

Благоевград

В новите жилища ще бъдат настанени деца в риск или такива с увреждания, както и техните семейства. Наблюдаваното жилище ще се обитава от 4 души, а преходното от 8. Капацитетите им са малки, за да може да се осигури близка до семейната среда.

Зорница Кралева - заместник-кмет на Благоевград: Това е един от проектите, които наистина се докосва до хората и помагат в социалната сфера.
Мила Соколова - главен експерт в Община Благоевград: Очакваните резултати са това, да сме абсолютно готови с две нови материални бази за тези две нови услуги по един модерен и ефективен начин, отговарящ на новите изисквания за социалните услуги.

Вече са осигурени сгради, в които ще се помещават новите жилища, а до година и половина те ще бъдат ремонтирани и готови за обитаване. За изпълнение на дейностите в тази връзка са отпуснати 415 000 лв. по европейска програма.