Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова е назначила проверка на над 10 хиляди километра пътища, за да се установи дали за тях трябва да се плаща нулева тол такса.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще провери пътищата, на които предстои да бъде въведена тол такса дали отговарят на условията за това. Това обяви в регионалната комисия към парламента строителният министър Петя Аврамова. По думите й, там където пътищата са с дупки и не отговарят на експлоатационните условия, ще бъде въведена тол такса. Все още не е ясно каква част от планираните над 11 хиляди километра пътища не са годни за нормално шофиране.

От министърството отчетоха напредък по въвеждането на тол такси от 16 август тази година. По думите на, Аврамова няма да има забавяне. По план върви и поставянето на контролни пунктове от КАТ. От тази нощ започва въвеждане на новия софтуер, а от 15 май - неговите проби.

Все още регионалното министерство не е приело размера на бъдещите тол такси. Те са не етап обсъждане с бизнеса. Заедно с консултанта - световната банка - е решено, да плащат повече тези превозни средства, които се движат повече по пътищата. Изключение ще се допусне за по-леките камиони, с които се обслужва основно малкия и среден бизнес, допълни Аврамова.