Софийският административен съд даде ход на делото за касиране на изборите в столицата. От инициативният комитет на Мая Манолова подадоха сигнали за нарушения, които се оспорват от Общинската избирателна комисия.

Един от основните аргументи на Мая Манолова и нейния инициативен комитет е, че има голям брой протоколи с нередности. Тези твърдения се оспорват от Общинската избирателна комисия. Затова съдът реши да бъде създадена съдебно-техническа експертиза, която да проучи и да се произнесе по тези твърдения.

Мая Манолова: Засега не беше уважено нашето искане за повторно преброяване на бюлетините в посочени секции. Но тъй като с допълнителна молба сме посочили многобройни нарушения в над 100 секции, съдът определи, че ще се произнесе в следващо съдебно заседание. Т.е. възможността да докажем, че недействителните бюлетини са некоректно произведени остава.
Полина Витанова, председател на ОИК-София: Не ни притеснява по никакъв начин, тъй като това, което сме въвели, са действителните резултати на получените гласове от всички протоколи на СИК. Те са отразени съответно в базата на Информационно обслужване. След това тези протоколи са приети от нас. Сканирани са на сайта на ОИК, съответно на ЦИК. те са достъпни публично още от 4 ноември.

Следващото заседание на съда по това дело ще бъде на 2 декември.