Повечето села в Русенско все още нямат алтернатива за събиране на строителните отпадъци. Кметството в село Бръшлен почисти нерегламентираното сметище, на което от години се трупаха огромни камари от боклуци. В сезона на ремонтите се търсят варианти проблемът да се реши трайно, а не за кратко.

Бръшлен, Сливо Поле

Въпреки че е положил усилия да достави необходимата техника за почистването, кметът Димчо Петров признава, че няма никаква гаранция камарите от смет да не се образуват отново. От кметството обмислят варианти за изход от ситуацията.

Димчо Петров – кмет на село Бръшлен: „Първият, търсим фирма за строителни отпадъци, която срещу заплащане – хората да си събират отпадъците и тя да ги извозва. Другият вариант е по-сериозен контрол и ако се налага и глоби."

Проблемът с нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци не е само на Бръшлен. С него се сблъскват най-вече отдалечените от Русе села.

Ако хората в тези населени места все пак спазят регламента и закарат отпадъците на депото в Русе, ще трябва да направят по-големи разходи за транспортирането, отколкото за самата услуга.

Николай Колев – кмет на село Басарбово: „Има строителна площадка, където се приемат тези отпадъци за близо 8 лева, и е задължение не всеки, който прави ремонт. Въпросът е, че не е обяснено на хората.”

Според Николай Колев изходът от проблема в по-отдалечените села е да им бъдат осигурени специални контейнери тип "гондоли". Но това трябва да го решат общинските съвети.