Съветът за електронни медии допусна до публично изслушване шестима кандидати за генерален директор на БНР. То ще се проведе на 20 и 21 януари, а изборът ще бъде на 22 януари. Продължава и работата по промените на Закона за радиото и телевизията. Днес регулаторът разгледа доклад на специализираната си администрация по внесения на 5 декември миналата година от Антон Кутев и група депутати проект за промени в Закона.

София

3 работни групи - две в Министерството на културата и една в парламента подготвят промените в Закона за радиото и телевизията. Най-обсъждан е методът за финансиране на обществените медии. От регулатора разгледаха идеята 1,5 промила от БВП да отиват във Фонд "Радио и телевизия".

София Владимирова, председател на СЕМ: Няма никакво съмнение, че едно от задължителните условия за независими медии е тяхното адекватно финансиране. СЕМ също трябваше да получава своя бюджет от незаработилия Фонд "Радио и телевизия" , така че дебатът за финансирането на обществените медии, както и на регулатора вярвам трябва да се води по-активно.
Бетина Жотева, член на СЕМ: Аз персонално с две ръце гласувам за предложението за финансирането на обществените медии от бюджета - да, от процент от БВП.
Ивелина Димитрова, член на СЕМ: Тази цел, която се поставя - да бъде скъсана тази пряка връзка между генерални директори и Министерство на финансите и да се избегне това към момента административно определяне на бюджетна субсидия по не много ясен критерий е добро предложение.

СЕМ ще излезе със становище по предложенията, когато са готови докладите от всички работни групи.