Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 000 жители.
Компостиращите инсталации са предвидени с общ капацитет близо 4000 тона годишно.

Общият размер на инвестицията е над 2,2 млн. лв. Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 1,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.