Във Варна ще глобяват всеки, който пуши или употребява алкохол на детски площадки. Ще се санкционират и собственици на кучета, ако разхождат домашните си любимци на територията на учебни и здравни заведения, детски и спортни площадки, както и на плажната ивица.

Варна

Това предвижда проект за промяна в наредбата за обществения ред във Варна, който ще бъде обсъден и гласуван от общинските съветници. Предвидените санкции са от 300 до 500 лева за употреба на алкохол и цигари на детски площадки. За собствениците на домашни любимци, които не спазват наредбата, глобите ще са от 100 до 300 лева. При повторно нарушение те ще са в размер от 500 до 1000 лева.