От 1 януари Швейцария ще стане първата държава, която успешно свързва своята схема за търговия с емисии на парникови газове със схемата на ЕС. С това приключва процес, продължил почти 10 години, съобщи БНР.

През 2010 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да започне преговори с Швейцария по въпросното споразумение.

Според правилата на ЕС схемата му може да бъде свързана с други схеми за търговия с емисии, при условие че са задължителни, имат абсолютен таван на емисиите и са съвместими с нея, какъвто е случаят с швейцарската схема.

За пълното влизане в сила на споразумението беше необходимо швейцарската схема да обхваща и въздухоплаването.