Замърсени пещери в Русенско проверяват експерти от екоинспекцията. Отпадъците са в един от складовете на гъбозавода в Красен. Сигналът е подаден от природолюбител, който е изпратил и снимки на електронната поща на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Красен, Иваново

При обход на терените е установено, че тези пещери са изкуствено създадени за нуждите на дружеството. На място екоексперите са открили отпадъци от пластмасови опаковки, в два от подземните складове. От гъбозавода коментираха, че тези пещери отдавна се използват само за отпадъци и нямат нищо общо с производствените помещения, както и с местообитания на растителни и животински видове. На дружеството е дадено предписание да почисти замърсените терени до две седмици и да предаде отпадъците на съответните лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците. Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.