Служебният премиер Георги Близнашки получи днес църковния орден “Св. Св Кирил и Методий” от Българския патриарх Неофит. Орденът се връчва заради заслугите му към църквата и заради това, че по време на служебното правителство, оглавявано от Близнашки, БПЦ получи собствеността на храма “Св. Александър Невски”.

Георги Близнашки каза, че няма нарушение на правилника на Министреския съвет при обяваване на решението за собственстта на храма преди година както твърдят от културно-историческото дружество ” Будител”.Той обясни, че при промяната на собствеността са се възползвали от долната граница на сроковете за публично обсъждане и възражения, за които дружеството смята, че не са спазени и никакави правила и норми не са нарушени.Добави още че не може да се говори за общонардна собственост, защото това е понятие от миналото.

Проф. Георги Близнашки: “Аз изходих от разбирането, че когато има толкова много източници на дарения при строителството на храма, в крайна сметка се създава ситуация на така наречената ничия собственост, в римското право и че на тази основа ние взехме решението за обявяването на храма най-напред за държавна публична собственост, след това го преобразувахме в държавна частна собственост и в крайна сметка го предоставихме на тези, на които той действително трябва да принадлежи с оглед на своето предназначение. Върховният административен съд няма просто никаква друга опция, освен да прекрати делото поради липса на правен интерес от страна на ищците.”