Областният управител на Пловдив Дани Каназирева свиква спешно заседание във връзка с обезводняването на река Въча в участъка след ВЕЦ „Въча I“ и съществуващата опасност от унищожаване на водната екосистема.

Пловдив

© Архив

Заседанието цели да координира дейността на отговорните институции по установяване на причините за обезводняване на участъка, предприемане на конкретни мерки и действия за обезпечаване на необходимия воден отток и недопускане на екологични щети.

На него са поканени представители на Министерство на околната среда и водите, Националната електрическа компания (НЕК), ВЕЦ - Пловдив, Напоителни системи, клон „Марица“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив, Сдружение - риболовен клуб „Балканка“, Риболовно сдружение с нестопанска цел „Олимпик 2002“ – Пловдив и Атанас Калчев – кмет на Община Кричим.

Заседанието е насрочено за 10 ч на 25 ноември 2019 г. (понеделник) и ще се проведе в Заседателна зала на Областна администрация - Пловдив. След приключване на срещата ще бъдат оповестени набелязаните мерки.