Медицински сестри, акушерки и фелдшери да могат да имат индивидуални практики, предлага здравното министерство. Така те ще могат да извършват манипулации и консултации без присъствие на лекар.

Мая Лилова е медицинска сестра в болницата в Мездра. Много пациенти са я викали у дома за превръзка, измерване на кръвно или поставяне на инжекция. Доволна е от предложението сестрите да имат право да разкриват самостоятелни практики.

Мая Лилова - медицинска сестра: Хубаво би било това нещо да се осъществи, за допълнителни доходи на всички колежки - акушерки, медицински сестри и фелдшери. Пациентите ще бъдат най-облагодетелствани от това нещо. Тъй като ще имат на разположение 24 часа медицински услуги.
Милка Василева - председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: Ще имат право на информация. Ще могат да разговарят за състоянието си, за начина, по който да приемат лекарствата си. Акушерките ще се грижат за здрави бременни и здрави родилки.

Пациентски организации обаче са притеснени от предлаганата промяна.

Пенка Георгиева - председател на Пациентски организации "Заедно с теб": Това носи голям риск. Риск, тъй като е възможно да надвишат своите компетенции. Нямат достатъчно компетентност медицинските сестри да преценят ако има някакъв проблем. Особено притеснително е акушерките, когато ще проследяват бременност.

От съсловната организация заявиха, че правомощията на акушерки, медицински сестри и фелдшери са регламентирани в наредба.

От предложените промени не става ясно колко ще струват услугите в индивидуалните практики и кой ще плаща за тях.

Милка Василева - председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи: Ние настояваме финансирането да е осигурено дали през МЗ или през договори с НЗОК.

Болниците няма да останат без медицински сестри, ако те получат право да разкрият собствени практики, обясни Милка Василева. Срокът за обществено обсъждане на промените е до 18 септември.