Предвид високия обществен интерес и множеството въпроси на медиите по образуваното досъдебно производство, свързано с водната криза в гр. Перник, Специализирана прокуратура предоставя следната информация:

В разпит на 20 декември тогавашния шеф на "ВиК Перник" заявява, че през месец април подал писмен сигнал и е разговарял с бившия кмета на Перник, притеснен от ниското ниво на язовира "Студена". След този разговор, Церовска е издала Заповед водата да се използва само за питейно-битови нужди. Витанов свидетелствал още, че през септември Нено Димов публикувал на сайта на министерството писмо, че с язовира няма проблеми. През октомври Витанов препоръчва на общината и областния управител да се обяви режим. Ирена Соколова и тогавашния зам.-кмет Владислав Караилиев не приели предложението. Според защитата на Нено Димов нямало ясни сигнали от ВиК за проблеми.

Ина Лулчева, адвокат на Нено Димов: Според документите, които аз съм видяла в Заявките на "ВиК Перник" до месец октомври включително, се твърди, че състоянието на язовира е като преди или следвалежен период - в нормално състояние.

От държавното обвинение, обаче, публикуват Справки от лятото на миналата година, от които се вижда, че нивото намалява, а разходът се увеличава. За този период се твърди, че са давани и най-големи количества на "Стомана индъстри".

Ина Лулчева, адвокат на Нено Димов: Да се твърди, че има престъпление "безстопанственост" в случая е пълен абсурд и несъответно на закона, защото водата, която се твърди, че е предоставена на "Стомана" и "Топлофикация" е заплатена, т. е. загуба за държавата няма.

На разпита директорката на дирекция "Управление на водите" Илияна Тодорова е заявила, че министърът е получавал допълнителна информация, за да може да упражни правомощията си. Тези документи не се завеждали в деловодството. Според Тодорова Димов никога не е връщал за корекции проекто-графиците. Тя била викана при министъра за обсъждане на състоянието само на язовирите "Пчелина", "Тича", "Жребчево" и "Копринка". Състоянието на яз. "Студена" било обсъждано само през месец септември и след запитване на Станислав Владимиров, тогава депутат от БСП.

Вижте част от доказателствения материал по досъдебното производство, предоставен от спецпрокуратурата